Wat geloven wij?

Wat geloven wij?

Wij geloven...

Wij geloven dat God deze aarde heeft geschapen, en dat Hij de mens heeft geschapen om op deze aarde te leven en Hem te dienen. De mens koos ervoor om zijn eigen weg te volgen (de zondeval). Wij geloven dat God Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, gegeven heeft om degenen die Hem toebehoren uit de zonde te verlossen.

Wij geloven dat het werk van de Heilige Geest nodig is om mensen te vernieuwen.

Wij geloven dat God wil dat wij Hem dienen en naar zijn geboden leven. Wij geloven dat een mens alleen echt mens kan zijn als hij leeft in en vanuit een persoonlijke relatie met God.

Wij geloven dat de Bijbel van de eerste tot de laatste bladzijde het onfeilbare Woord van God is.

Wij geloven dat aan het eind van de tijden Christus komt om de levenden en de doden te oordelen. Wij verwachten een nieuwe, herschapen hemel en aarde.


Verder lezen:

Door de eeuwen  heen hebben de kerken in zogenoemde "belijdenissen"   uitgesproken wat de kern van het geloof is. Deze belijdenissen spreken in beknopte vorm de Bijbel  na. Samen met de andere Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland en met vele andere kerken in binnen- en buitenland aanvaarden wij zes belijdenisgeschriften.

Uit de tijd van de vroege kerk dateren de algemene christelijke belijdenisgeschriften:

Uit de tijd kort na de Reformatie dateren de  "drie formulieren  van enigheid":Meer weten: