Welkom

Wie waren wij?


Onze gemeente vormde tot en met 3 januari 2019 samen met nog zo’n 180 andere gemeenten, die verspreid zijn over het hele land, de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. (Zie voor meer info: www.cgk.nl.).

De geschiedenis van dit kerkverband gaat terug tot de eerste helft van de negentiende eeuw. Inhoudelijk vinden de Chriselijke Gereformeerde Kerken, met vele anderen, hun wortels in de Reformatie of Kerkhervorming zoals die in de 16e eeuw in Europa plaatsvond en waarin mannen als Calvijn en Luther een belangrijke plaats innamen.

Onze gemeente bestond sinds het eind van de 19e eeuw en had eind 2018 45 leden.

Na de opheffing van de gemeente op 3 januari 2019 is een deel van het vermogen geschonken aan de nieuw opgerichte stichting Hart voor Schiedam. Zie www.hartvoorschiedam.nl.

.

Welkom...


Welkom op de site van de voormalige Christelijke Gereformeerde Kerk van Schiedam: de Hoeksteenkerk.

We nodigen u graag uit om een kijkje te nemen op deze website. 


Waar?


Ons kerkgebouw was tot 15 januari 2019 gevestigd op het adres Warande 185, 3117 CL Schiedam.

Het gebouw is verkocht, en de nieuwe eigenaar zal er appartementen in gaan bouwen.Contact


Uw vragen of opmerkingen kunt u mailen naar info@hoeksteenkerk.info

Jezus zegt:

"Wie in Mij gelooft zal leven,

ook al is hij gestorven."

MORBI SEM