Over ons

Over ons

Ons kerkgebouw

Het hart van het kerkgebouw werd gevormd door de kansel oftewel de preekstoel. Vanaf die plaats hield de dominee zijn preek, waarin hij de toehoorders uitlegde wat God in de Bijbel van ons vraagt en ons belooft.

Voor de kansel stond de doopvont. Als baby’s daar worden gedoopt, belooft God “Ik wil jouw God zijn” en zegt Hij “Volg Mijn geboden, want alleen daarin ligt het echte leven”.

In de eerste bank links van de kansel zaten de ouderlingen; zij hadden de geestelijke zorg voor de gemeente. En in de eerste bank rechts zaten de diakenen; zij hadden vooral een hulpverlenende taak, binnen en buiten de gemeente.

Op de twee borden die links en rechts van de kansel hingen, stond vermeld welke liederen (m.n. psalmen) we tijdens de eredienst zongen. Ook was erop aangegeven welk deel van de Bijbel zou worden gelezen en centraal zou staan in de preek.


Onze geschiedenis

In 1834 verlieten tijdens de zogenaamde ‘Afscheiding’ veel mensen de Nederlands Hervormde Kerk. Ook in Schiedam werd (in 1837) een, zoals dat toen heette ‘Christelijke Afgescheiden Gemeente’ gevormd. Na erkenning door de overheid, wat toentertijd nogal wat voeten in de aarde had, mocht de naam ‘Gereformeerd’ gevoerd worden, en werd de uiteindelijke naam ‘Christelijke Gereformeerde Kerk’. Na enkele jaren een eigen kerkgebouw aan de Tuinlaan gehad te hebben, kwam de gemeente samen in verschillende zalen, o.a. in het Proveniershuis.

Bij een samensmelting met de toenmalige Nederduits Gereformeerde Kerk ging een aantal mensen niet mee en zij vormden een kerkverband wat nu nog steeds heet: Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland.

De Schiedamse gemeente kwam in eerste instantie samen op verschillende locaties, o.a. in een pakhuis op de Schie en in de Boterstraat.

Het kerkgebouw aan de Warande  is gebouwd in 1923 en is grondig verbouwd in 1968. In 2019 werd het verkocht aan een projectontwikkelaar, die er appartementen in zal bouwen.


Ons orgel

Het oorspronkelijke orgel was een pneumatisch orgel, gebouwd door de firma Spiering te Dordrecht in 1923/1924. In 1979 is het orgel door de orgelbouwer Herman Pelgrim gemodificeerd, aanzienlijk gewijzigd, uitgebreid en verbeterd. Toen werd het een elektrisch kegellade-unit-orgel.

Het orgel bestond uit delen van Spiering en een toevoeging van een unit-orgel (Bourdon 16’ uitgebouwd tot 2’, Prestant 4’ uitgebouwd tot 1’ en een Regaal 8’ uitgebouwd tot 4’) gebouwd door Arie Verduin in 1953 en afkomstig uit de Gereformeerde Kerk ‘de Ark’ te Schiedam en een aantal nieuwe registers, t.w. de Quint 2 2/3’, Terts 1 3/5’, Fagot 16’, Regaal 16’ (groot octaaf) en pijpwerk van Steffani.

De speeltafel was nog van Spiering en het orgel had waalf grondstemmen.

Zie voor meer informatie: www.orgels-en-kerken.nl.