Samenkomsten

Samenkomsten

De samenkomsten

Onze gemeente kwam elke zondag tweemaal samen in een eredienst. Deze vingen meestal aan om 9.30 en (meestal) 16.30 uur. Daarnaast waren er erediensten op de christelijke feestdagen en op biddag en dankdag.


Gemeente-zijn

Wij waren ervan overtuigd dat het goed was om elkaar ook op andere momenten dan alleen in de eredienst te ontmoeten. Daarom waren er ook doordeweekse activiteiten zoals een Bijbelkring, een mannenvereniging en een ouderencontact.