Samenkomsten

Samenkomsten

De samenkomsten

Onze gemeente komt elke zondag tweemaal samen in een eredienst. Deze vangen meestal aan om 9.30 en (meestal) 16.30 uur. Daarnaast zijn er erediensten op de christelijke feestdagen en op biddag en dankdag.

De actuele aanvangstijden kunt u vinden via www.kerktijden.nl.

 

De eredienst

Globaal ziet de indeling van de eredienst er zo uit:

 1. Mededelingen.
 2. Stil gebed.

We bidden samen om de zegen van God.

 1. Votum en groet.

De dominee spreekt uit dat de gemeente alles van God verwacht en hij begroet de gemeente in de Naam van God.

 1. Lezing van de Wet (alleen ’s morgens).

De Wet van de Heere oftewel de Tien Geboden laten ons zien wie wij zijn en geven een richtsnoer voor ons leven.

 1. Lezing uit de Bijbel.

We lezen samen het gedeelte uit de Bijbel dat straks in de preek centraal zal staan.

 1. Geloofsbelijdenis (alleen ’s middags).

We lezen de Apostolische Geloofsbelijdenis (ook genoemd: deTwaalf Artikelen), zij geven de grondslag van het christelijk geloof weer.

 1. Gebed.
 2. Collecte.

Halverwege de dienst gaan de diakenen rond met de collectezak. De doelen waarvoor de twee collecten bestemd zijn wordt aan het begin van de dienst meegedeeld. Ieders bijdrage is vrijwillig.

 1. Preek.

In de eredienst komen we samen om naar Gods Woord te luisteren. Daarom vormt de preek het hart van de eredienst. In de preek legt de predikant Gods Woord uit, roept hij op tot geloof en bekering en trekt hij lijnen naar het leven van elke dag.

Soms, als er geen predikant is, wordt er een preek gelezen door een van de ouderlingen.

 1. Gebed.
 2. Zegen.

 

Tussen de diverse onderdelen van de dienst zingt de gemeente samen. Wij gebruiken daarvoor de zogenoemde “Oude Berijming” van de Psalmen.

Voor de lezing uit de Bijbel gebruiken wij de zogeheten “Statenvertaling”.

Elke eredienst wordt opgenomen op een cd of cassettebandje, u kunt deze nabestellen.

 

Gemeente-zijn

Wij zijn er van overtuigd dat het goed is als we elkaar ook op andere momenten dan alleen in de eredienst ontmoeten. Daarom zijn er ook doordeweekse activiteiten zoals een Bijbelkring, een mannenvereniging en een ouderencontact.